در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک شهر


ردیف شهر تعداد کل
1 شیراز 4938
2 مرودشت 267
3 جهرم 192
4 فسا 183
5 صدرا 181
6 کازرون 170
7 نورآباد 135
8 داراب 130
9 لار 128
10 آباده 94
11 نی ریز 86
12 فیروزآباد 81
13 لامرد 74
14 اقلید 57
15 کوار 52
16 گراش 51
17 استهبان 44
18 خنج 34
19 قائمیه 29
20 اوز 25
21 فراشبند 23
22 صفاشهر 22
23 ارسنجان 21
24 زرقان 21
25 قیر 21
26 اردکان 20
27 حاجی آباد 20
28 سروستان 18
29 بیضا 15
30 سعادت شهر 15
31 باب انار 14
32 خرامه 13
33 اشکنان 12
34 گله دار 12
35 مصیری 11
36 میمند 11
37 جنت شهر 9
38 قادرآباد 9
39 لپوئی 9
40 آباده طشک 8
41 بوانات 8
42 صغاد 6
43 مهر 6
44 بالاده 5
45 خشت 5
46 داریان 5
47 رامجرد 5
48 جویم 4
49 هماشهر 4
50 کره ای 4
51 خانه زنیان 3
52 قطب آباد 3
53 لطیفی 3
54 کامفیروز 3
55 کنارتخته 3
56 بهمن 2
57 دشت آزادگان 2
58 دوبرجی 2
59 زاهدشهر 2
60 شهر پیر 2
61 عمادده 2
62 فاروق 2
63 کوره 2
64 اسیر 1
65 امام شهر 1
66 ایج 1
67 بلفان 1
68 بکیان خایمنی 1
69 بیرم 1
70 توجردی 1
71 حسامی 1
72 خانمین 1
73 خرم مکان 1
74 خور 1
75 درودزن 1
76 دوگان 1
77 رونیز 1
78 سورمق 1
79 سیدان 1
80 علامرودشت 1
81 فورگ 1
82 فیشور 1
83 مادرسلیمان 1
84 نوجین 1
85 نودان 1

بازگشت به صفحه جستجو