در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک شهر


ردیف شهر تعداد کل
1 شیراز 4804
2 مرودشت 269
3 صدرا 186
4 جهرم 184
5 کازرون 179
6 فسا 176
7 نورآباد 135
8 داراب 134
9 لار 129
10 آباده 104
11 نی ریز 88
12 فیروزآباد 81
13 لامرد 80
14 اقلید 56
15 گراش 54
16 کوار 50
17 استهبان 47
18 خنج 35
19 قائمیه 28
20 اوز 26
21 اردکان 24
22 زرقان 24
23 فراشبند 24
24 حاجی آباد 22
25 صفاشهر 22
26 ارسنجان 20
27 خرامه 17
28 سروستان 17
29 قیر 17
30 سعادت شهر 16
31 باب انار 14
32 بیضا 14
33 گله دار 13
34 اشکنان 11
35 بوانات 11
36 قادرآباد 11
37 مصیری 11
38 میمند 11
39 جنت شهر 9
40 لپوئی 9
41 آباده طشک 8
42 صغاد 7
43 بالاده 5
44 خشت 5
45 داریان 5
46 رامجرد 5
47 مهر 5
48 هماشهر 5
49 بیرم 4
50 جویم 4
51 کامفیروز 4
52 کره ای 4
53 بهمن 3
54 شهر پیر 3
55 عمادده 3
56 قطب آباد 3
57 لطیفی 3
58 کنارتخته 3
59 امام شهر 2
60 حسامی 2
61 خانه زنیان 2
62 دشت آزادگان 2
63 دوگان 2
64 اسیر 1
65 ایج 1
66 بلفان 1
67 بکیان خایمنی 1
68 توجردی 1
69 حسن آباد 1
70 خانمین 1
71 خرم مکان 1
72 خور 1
73 خیریز 1
74 دوبرجی 1
75 رونیز 1
76 زاهدشهر 1
77 سده 1
78 سورمق 1
79 سیدان 1
80 علامرودشت 1
81 فاروق 1
82 فورگ 1
83 فیشور 1
84 مادرسلیمان 1
85 نوجین 1
86 نودان 1
87 کوره 1

بازگشت به صفحه جستجو