در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک شهر


ردیف شهر تعداد کل
1 شیراز 5148
2 مرودشت 277
3 جهرم 193
4 فسا 191
5 صدرا 187
6 کازرون 173
7 داراب 144
8 نورآباد 142
9 لار 140
10 آباده 109
11 نی ریز 86
12 لامرد 83
13 فیروزآباد 80
14 اقلید 64
15 گراش 54
16 کوار 54
17 استهبان 46
18 خنج 39
19 اوز 27
20 صفاشهر 26
21 قائمیه 26
22 فراشبند 22
23 حاجی آباد 21
24 زرقان 21
25 قیر 21
26 ارسنجان 19
27 اردکان 18
28 خرامه 17
29 سروستان 17
30 سعادت شهر 16
31 بیضا 15
32 گله دار 15
33 اشکنان 14
34 باب انار 14
35 بوانات 12
36 مصیری 12
37 میمند 12
38 جنت شهر 10
39 آباده طشک 9
40 قادرآباد 9
41 لپوئی 9
42 مهر 7
43 جویم 6
44 بالاده 5
45 خانه زنیان 5
46 خشت 5
47 داریان 5
48 رامجرد 5
49 صغاد 4
50 هماشهر 4
51 شهر پیر 3
52 قطب آباد 3
53 لطیفی 3
54 کره ای 3
55 کنارتخته 3
56 بکیان خایمنی 2
57 حسامی 2
58 دبیران 2
59 دوبرجی 2
60 زاهدشهر 2
61 عمادده 2
62 فاروق 2
63 کامفیروز 2
64 کوره 2
65 اسیر 1
66 امام شهر 1
67 ایج 1
68 بلفان 1
69 بهمن 1
70 بیرم 1
71 توجردی 1
72 خانمین 1
73 خرم مکان 1
74 خور 1
75 خومه زار 1
76 خیریز 1
77 درودزن 1
78 دشت آزادگان 1
79 دوگان 1
80 رونیز 1
81 سورمق 1
82 سیدان 1
83 علامرودشت 1
84 فورگ 1
85 مادرسلیمان 1
86 مبارک آباد 1
87 نوجین 1
88 کوپن 1
89 کوهنجان 1

بازگشت به صفحه جستجو