در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک شهر


ردیف شهر تعداد کل
1 شیراز 5323
2 مرودشت 282
3 صدرا 197
4 فسا 197
5 جهرم 188
6 کازرون 160
7 نورآباد 141
8 داراب 136
9 لار 127
10 آباده 109
11 لامرد 94
12 نی ریز 88
13 فیروزآباد 69
14 اقلید 61
15 گراش 58
16 کوار 54
17 استهبان 48
18 خنج 35
19 صفاشهر 30
20 اوز 26
21 قائمیه 26
22 حاجی آباد 24
23 خرامه 21
24 سروستان 20
25 اردکان 19
26 ارسنجان 19
27 زرقان 18
28 فراشبند 18
29 قیر 18
30 گله دار 18
31 بیضا 15
32 سعادت شهر 15
33 اشکنان 13
34 بوانات 12
35 باب انار 11
36 قادرآباد 11
37 آباده طشک 10
38 جنت شهر 10
39 مصیری 10
40 لپوئی 9
41 مهر 8
42 میمند 8
43 جویم 5
44 داریان 5
45 رامجرد 5
46 بالاده 4
47 دوبرجی 4
48 بیرم 3
49 خشت 3
50 دبیران 3
51 صغاد 3
52 قطب آباد 3
53 لطیفی 3
54 هماشهر 3
55 کوره 3
56 بلغان 2
57 بنارویه 2
58 حسامی 2
59 خانه زنیان 2
60 خیریز 2
61 شهر پیر 2
62 عمادده 2
63 فاروق 2
64 مادرسلیمان 2
65 کره ای 2
66 کنارتخته 2
67 اسیر 1
68 امام شهر 1
69 ایج 1
70 بکیان خایمنی 1
71 توجردی 1
72 خانمین 1
73 خرم مکان 1
74 خور 1
75 خومه زار 1
76 خیرآباد 1
77 درودزن 1
78 رونیز 1
79 زاهدشهر 1
80 سده 1
81 سورمق 1
82 سیدان 1
83 ششده 1
84 علامرودشت 1
85 فورگ 1
86 فیشور 1
87 مبارک آباد 1
88 نوجین 1
89 وراوی 1
90 کامفیروز 1
91 کوپن 1
92 کوهنجان 1

بازگشت به صفحه جستجو