در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان تهران | شهر شهریار | رشته کارشناسی گفتاردرمانی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 آرمان آراسته گ-1810 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
2 صغری آزین گ-1482 کارشناسی گفتاردرمانی تهران-شهریار گفتاردرماني
3 شیما بلوچ صالح آبادی گ-1228 کارشناسی گفتاردرمانی تهران-شهریار گفتاردرماني
4 نسرین بهروزی گ-1184 کارشناسی گفتاردرمانی تهران-شهریار گفتاردرماني
5 کیوان تقی پور گ-275 کارشناسی گفتاردرمانی تهران-شهریار گفتاردرماني
6 علی اکبر دشتله ئی گ-1452 کارشناسی گفتاردرمانی تهران-تهران گفتاردرماني
7 حسین روحی گ-697 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
8 ام البنین شیخ محمدی گ-194 کارشناسی گفتاردرمانی تهران-شهریار گفتاردرماني
9 آلاله عباسی سهیل گ-1009 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
10 علی عطاری گ-901 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
11 آرزو علی خان زاده کورکانلو گ-1888 کارشناسی گفتاردرمانی تهران-شهریار گفتاردرماني
12 آزاده قاسم نژادکومله گ-1086 کارشناسی گفتاردرمانی تهران-قدس گفتاردرماني
13 شیرین قیاسوند گ-2327 کارشناسی گفتاردرمانی تهران-اندیشه گفتاردرماني
14 نسیم محمدی گ-2099 کارشناسی گفتاردرمانی تهران-شهریار گفتاردرماني
15 حمید مرادی گ-575 کارشناسی گفتاردرمانی تهران-شهریار گفتاردرماني
16 مصطفی مرادی گ-15 کارشناسی گفتاردرمانی تهران-شهریار گفتاردرماني
17 محمد معصومی گ-743 کارشناسی گفتاردرمانی تهران-شهریار گفتاردرماني
18 زهرا نصیری پورتجن گوکه گ-2436 کارشناسی گفتاردرمانی تهران-شهریار گفتاردرماني
19 آرمان کابلی قره تپه گ-1288 کارشناسی گفتاردرمانی تهران-شهریار گفتاردرماني
20 معصومه کریمیان کاکلکی گ-606 کارشناسی گفتاردرمانی تهران-شهریار گفتاردرماني
21 محسن گلریز گ-1189 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني

فهرست اعضا جستجوی اعضا