در حال بارگذاری...

استان تهران | شهر ورامین | رشته تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)


1
# پیشوند نام نام خانوادگی شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر هادی اسفندی آ-1808 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) تهران-ورامین آزمايشگاهي (باليني) نمایش
2 دکتر هادی اسفندی 47588 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) تهران-ورامین پزشکي نمایش
3 دکتر هدا باقی زاده دزفولی 126211 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) تهران-ورامین پزشکي نمایش
4 دکتر سیدعلی اکبر سیدمهدی 59088 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) تهران-ورامین پزشکي نمایش
5 دکتر سیدعلی اکبر سیدمهدی آ-1555 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) تهران-ورامین آزمايشگاهي (باليني) نمایش
6 دکتر معصومه شیروی خوزانی آ-3262 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) تهران-ورامین آزمايشگاهي (باليني) نمایش
7 دکتر حوراء عمده غیاثی 145323 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) تهران-تهران پزشکي نمایش
8 دکتر ابراهیم لطفی یگانه 24550 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) تهران-ورامین پزشکي نمایش
9 دکتر شهرزاد مختاری 97765 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) تهران-قرچک پزشکي نمایش
10 دکتر مهدی مهرافزا 72952 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) تهران-تهران پزشکي نمایش
11 دکتر مرضیه میرزائی 120878 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) تهران-ملارد پزشکي نمایش
12 دکتر ملک یزدی 31622 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) تهران-ورامین پزشکي نمایش
13 دکتر ملک یزدی آ-1135 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) آزمايشگاهي (باليني) نمایش

فهرست اعضا جستجوی اعضا