در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان تهران | شهر ورامین | رشته تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر هادی اسفندی آ-1808 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) تهران-ورامین آزمايشگاهي (باليني)
2 دکتر هادی اسفندی 47588 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) تهران-ورامین پزشکي
3 دکتر هدا باقی زاده دزفولی 126211 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) تهران-ورامین پزشکي
4 دکتر سیدعلی اکبر سیدمهدی 59088 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) تهران-ورامین پزشکي
5 دکتر سیدعلی اکبر سیدمهدی آ-1555 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) تهران-ورامین آزمايشگاهي (باليني)
6 دکتر معصومه شیروی خوزانی آ-3262 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) تهران-ورامین آزمايشگاهي (باليني)
7 دکتر حوراء عمده غیاثی 145323 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) تهران-تهران پزشکي
8 دکتر ابراهیم لطفی یگانه 24550 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) تهران-ورامین پزشکي
9 دکتر شهرزاد مختاری 97765 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) تهران-قرچک پزشکي
10 دکتر مهدی مهرافزا 72952 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) تهران-ورامین پزشکي
11 دکتر ملک یزدی 31622 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) تهران-ورامین پزشکي
12 دکتر ملک یزدی آ-1135 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) آزمايشگاهي (باليني)

فهرست اعضا جستجوی اعضا