در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان سیستان و بلوچستان | شهر زابل | رشته کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 زهرا اصغررضائی ب-2445 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) بينايي‌سنجي
2 فائزه جهان تیغ ب-2810 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) بينايي‌سنجي
3 طیبه حسینی ب-1353 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) سیستان و بلوچستان-زابل بينايي‌سنجي
4 کلثوم خمرده سوخته ب-1234 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) بينايي‌سنجي
5 طاهره رخشان دادی ب-1946 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) سیستان و بلوچستان-زابل بينايي‌سنجي
6 محمدعلی شریعتی شریفی ب-1341 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) فارس-شیراز بينايي‌سنجي
7 معصومه شیوان پور ب-960 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) سیستان و بلوچستان-زابل بينايي‌سنجي
8 حسین صادقی ب-140 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) سیستان و بلوچستان-زاهدان بينايي‌سنجي
9 آزاده عابدی ب-634 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) بينايي‌سنجي
10 نجمه عزیزی ب-1479 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) سیستان و بلوچستان-زابل بينايي‌سنجي
11 زهرا قورزائی ب-1109 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) بينايي‌سنجي
12 گلنار مؤمن کیخا ب-769 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) سیستان و بلوچستان-زابل بينايي‌سنجي
13 فاطمه محمدی ب-821 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) سیستان و بلوچستان-زابل بينايي‌سنجي
14 محمد محمودیان ب-2796 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) بينايي‌سنجي
15 فاطمه مرادی ب-701 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) سیستان و بلوچستان-زابل بينايي‌سنجي
16 صفیه مهدی نژاد ب-675 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) سیستان و بلوچستان-زابل بينايي‌سنجي
17 علیرضا نمرودی ژاله ب-752 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) سیستان و بلوچستان-زابل بينايي‌سنجي
18 نگین کیخا ب-2873 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) بينايي‌سنجي

فهرست اعضا جستجوی اعضا