در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان سیستان و بلوچستان | شهر نیک شهر | رشته دکترای حرفه‌ای پزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر سارا ازوجی 161634 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
2 دکتر محمد اصفهانیانی 53839 دکترای حرفه‌ای پزشکی سیستان و بلوچستان-نیک شهر پزشکي
3 دکتر مهدی افشار 200115 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
4 دکتر فهیمه تنهادخت بیجارپس 165407 دکترای حرفه‌ای پزشکی سیستان و بلوچستان-نیک شهر پزشکي
5 دکتر شیوا رحمتی زاهد 163118 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
6 دکتر پیمان طاهریان 52336 دکترای حرفه‌ای پزشکی سیستان و بلوچستان-نیک شهر پزشکي
7 دکتر جمشید عباس ات-188 دکترای حرفه‌ای پزشکی سیستان و بلوچستان-نیک شهر اتباع خارجي - پزشکي
8 دکتر محمد قدسیان 34033 دکترای حرفه‌ای پزشکی سیستان و بلوچستان-چابهار پزشکي
9 دکتر رحیم بخش محتشمی 51709 دکترای حرفه‌ای پزشکی سیستان و بلوچستان-نیک شهر پزشکي
10 دکتر محمد محمودی زرندی 84787 دکترای حرفه‌ای پزشکی سیستان و بلوچستان-نیک شهر پزشکي
11 دکتر نازنین وقاری مهر 134147 دکترای حرفه‌ای پزشکی سیستان و بلوچستان-نیک شهر پزشکي
12 دکتر افشین پورنصیررودبنه 129732 دکترای حرفه‌ای پزشکی سیستان و بلوچستان-نیک شهر پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا