در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان مازندران | شهر زیرآب | رشته دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر شمیم جعفری 179042 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
2 دکتر شهاب حسن زاده 185106 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
3 دکتر مینا عباسی 151530 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-سوادکوه دندانپزشکي
4 دکتر کتایون قبادی 180772 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
5 دکتر مهکام قنبری 99727 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-زیرآب دندانپزشکي
6 دکتر نگین مؤیدمحسنی 180964 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
7 دکتر آرمین مرادی کلاریجانی 179600 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-سوادکوه دندانپزشکي
8 دکتر صالحه مرتضائی 141710 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
9 دکتر احسان مرتضوی رودبارکی 178709 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
10 دکتر سکینه کیان وش 29919 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-زیرآب دندانپزشکي
11 دکتر فاطمه گل آور 174980 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا