در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان مازندران | شهر هادی شهر | رشته دکترای حرفه‌ای پزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر نگار احمدی 71640 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
2 دکتر اسماعیل ترکمانی زاده علمداری 38626 دکترای حرفه‌ای پزشکی آذربایجان شرقی-مرند پزشکي
3 دکتر نوشین جلمودی گرگری 193150 دکترای حرفه‌ای پزشکی آذربایجان شرقی-هادیشهر پزشکي
4 دکتر میلاد سعیدی 176317 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
5 دکتر حمید شیرعلی زاده علمداری 87023 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-تهران پزشکي
6 دکتر پریا صفرخانلو 198626 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
7 دکتر طناز طهماسبی 180865 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
8 دکتر اسماعیل عباسی 80957 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
9 دکتر حسنی غفرانی طبری 174436 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
10 دکتر مهران غفرانی طبری 37058 دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابلسر پزشکي
11 دکتر رامین فرج پورملکی 153823 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
12 دکتر سیدرسول هاشمی اقدم 61694 دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-هادی شهر پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا