در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان کرمان | شهر سیرجان | رشته کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 زینب احمدی سعادت آبادی ب-1102 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) کرمان-سیرجان بينايي‌سنجي
2 اعظم ارجمندی شهربابک ب-1095 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) کرمان-سیرجان بينايي‌سنجي
3 اکرم ارجمندی شهربابک ب-1657 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) کرمان-سیرجان بينايي‌سنجي
4 گلناز الله دینیان ب-2782 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) بينايي‌سنجي
5 سحر امانی لری ب-1351 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) بينايي‌سنجي
6 زبیده امینی زاده بزنجانی ب-569 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) کرمان-سیرجان بينايي‌سنجي
7 مریم رفعتی ب-2410 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) کرمان-سیرجان بينايي‌سنجي
8 محمدرضا شاه بداغی ب-183 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) کرمان-سیرجان بينايي‌سنجي
9 زهرا شعبانی شهربابکی ب-1370 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) کرمان-شهربابک بينايي‌سنجي
10 محمد عرب قهستانی ب-2790 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) بينايي‌سنجي
11 مهدی نادری پور ب-840 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) بينايي‌سنجي
12 محدثه نورمندی پور ب-1336 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) کرمان-سیرجان بينايي‌سنجي
13 رامین پیری ب-2494 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) کرمان-سیرجان بينايي‌سنجي
14 زهراء کافی کنگ ب-997 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) کرمان-سیرجان بينايي‌سنجي

فهرست اعضا جستجوی اعضا