در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان گیلان | شهر ماسال | رشته دکترای حرفه‌ای پزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر هدایت الله بختیاری 109945 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-صومعه سرا پزشکي
2 دکتر میثم بخشی پورنیلاش 160209 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
3 دکتر هادی جلالیان 52124 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-صومعه سرا پزشکي
4 دکتر دینا جلالیان وشمه سرا 164418 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-ماسال پزشکي
5 دکتر شمس اله جوادی درخانه 85142 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-صومعه سرا پزشکي
6 دکتر سوزان خوب بین خوش نظر 164384 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
7 دکتر مائده درویشی 137101 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-ماسال پزشکي
8 دکتر هانیه دلیرنیلاش 205712 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-ماسال پزشکي
9 دکتر سارینا رجائی 200383 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-ماسال پزشکي
10 دکتر صابر شجاع نیلاش 194515 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
11 دکتر سیده سمانه صفوی میرمحله 161625 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
12 دکتر سمیرا عاشوری 184724 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-ماسال پزشکي
13 دکتر محسن عیسی پور 58750 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-ماسال پزشکي
14 دکتر فرشید قاسمی گیلاندهی 89507 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-ماسال پزشکي
15 دکتر سهیل قلی پوردوله ملال 176209 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-ماسال پزشکي
16 دکتر جواد نادم بوئینی 191120 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-ماسال پزشکي
17 دکتر فضیلت نجومی سیاه مرد 197641 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-ماسال پزشکي
18 دکتر رضوانه نورانی ماسوله 215982 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-ماسال پزشکي
19 دکتر فاطمه نیازمندمطلوبی 101771 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-ماسال پزشکي
20 دکتر سیدعزیز هدائی 62844 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-ماسال پزشکي
21 دکتر یاسمن واحدی 185012 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-ماسال پزشکي
22 دکتر سپهر چراغی لوحه سرا 189646 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
23 دکتر شهریار کاظمی 47511 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-ماسال پزشکي
24 دکتر زهرا گیلانی کلور 96908 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-ماسال پزشکي
25 دکتر مرتضی یعقوبی مرکیه 130893 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-ماسال پزشکي
26 دکتر قاسم ییلاقی طاسکوه 75579 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-صومعه سرا پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا