در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان مازندران | شهرستان نوشهر | رشته تخصص زنان و زایمان# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر مطهره احمدی 139732 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-تهران پزشکي
2 دکتر عسل احمدی جزی 94138 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-نوشهر پزشکي
3 دکتر سیده پریسا حسین زاده 48470 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
4 دکتر مریم خزائی کوه پر 109836 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
5 دکتر میترا خواهانی نمینی 63217 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی آذربایجان شرقی-میانه پزشکي
6 دکتر آناهیتا رشیدمنافی 82345 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
7 دکتر سیتا عیسی پور 89454 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
8 دکتر بهاره فقیه نصیری 51986 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-نوشهر پزشکي
9 دکتر محمدعلی پهلوان حسینی 4805 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-نوشهر پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا