در حال بارگزاری...

User

دکتر فرهام دهقان شاسلطنه

دکترای حرفه‌ای پزشکی
شماره نظام پزشکی: 125987

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای حرفه‌ای پزشکی


فهرستمدارک تحصیلی


دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
مطب
فیروزآباد
شهرستان فیروزآباد-سه راه بروجردی -درمانگاه شفا
6234700-500
  • مطب
  • فیروزآباد
    شهرستان فیروزآباد-سه راه بروجردی -درمانگاه شفا
  •     6234700-500