در حال بارگزاری...

User

دکتر محمدجواد نمکی

تخصص بیهوشی
شماره نظام پزشکی: 61651

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص بیهوشی


فهرستمدارک تحصیلی


تخصص بیهوشی

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) بیهوشی
تاریخ انقضا 1401/6/31
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1401/6/31
 • مدرک مربوطه
 • تخصص پره بورد (گواهینامه) بیهوشی
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان رباط کریم- شهر پرند
نوع پروانه (شهر دوم)
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) بیهوشی
تاریخ انقضا 1400/10/18
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان رباط کریم- شهر پرند
 • نوع پروانه: (شهر دوم)
 • تاریخ انقضا: 1400/10/18
 • مدرک مربوطه
 • تخصص پره بورد (گواهینامه) بیهوشی
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) بیهوشی
تاریخ انقضا 1400/10/18
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1400/10/18
 • مدرک مربوطه
 • تخصص پره بورد (گواهینامه) بیهوشی
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان رباط کریم- شهر پرند
نوع پروانه مجوز فعالیت پزشکی (شهر دوم)
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) بیهوشی
تاریخ انقضا 1399/2/19
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان رباط کریم- شهر پرند
 • نوع پروانه: مجوز فعالیت پزشکی (شهر دوم)
 • تاریخ انقضا: 1399/2/19
 • مدرک مربوطه
 • تخصص پره بورد (گواهینامه) بیهوشی
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) بیهوشی
تاریخ انقضا 1398/9/22
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1398/9/22
 • مدرک مربوطه
 • تخصص پره بورد (گواهینامه) بیهوشی

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
مطب
رباطکریم
شهر جدید پرند خیابان آسمان فاز 2 نرگس 4 مجتمع پزشکی ولی عصر
02294722875
 • مطب
 • رباطکریم
  شهر جدید پرند خیابان آسمان فاز 2 نرگس 4 مجتمع پزشکی ولی عصر
 •     02294722875