در حال بارگزاری...

User

دکتر مهرداد جوانمرد

تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
شماره نظام پزشکی: 27517

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)


فهرستمدارک تحصیلی


تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان پیشوا- شهر پیشوا
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) تصویربرداری (رادیولوژی)
تاریخ انقضا 1400/12/29
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان پیشوا- شهر پیشوا
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1400/12/29
 • مدرک مربوطه
 • تخصص پره بورد (گواهینامه) تصویربرداری (رادیولوژی)
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) تصویربرداری (رادیولوژی)
تاریخ انقضا 1400/2/28
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1400/2/28
 • مدرک مربوطه
 • تخصص پره بورد (گواهینامه) تصویربرداری (رادیولوژی)
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان ورامین- شهر ورامین
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) تصویر برداری (رادیولوژی)
تاریخ انقضا 1400/2/28
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان ورامین- شهر ورامین
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1400/2/28
 • مدرک مربوطه
 • تخصص پره بورد (گواهینامه) تصویر برداری (رادیولوژی)

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
مطب
پیشوا
خیابان امام خمینی (ره) روبروی داروخانه بوعلی پلاک 236
3381845665
36740285
09052445539
مطب
ورامین
درمانگاه بزرگمهر ابتدای خیابان 15 خرداد
29002
 • مطب
 • پیشوا
  خیابان امام خمینی (ره) روبروی داروخانه بوعلی پلاک 236 ،کدپستی: 3381845665
 •     36740285     09052445539
 • مطب
 • ورامین
  درمانگاه بزرگمهر ابتدای خیابان 15 خرداد
 •     29002