در حال بارگزاری...

User

فاطمه سهاون

کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری)
شماره نظام پزشکی: ب-26

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری)


فهرستمدارک تحصیلی


کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری)

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان قدس- شهر قدس
نوع پروانه پروانه دفاتر کار
مدرک مربوطه کارشناسی - بینایی‌سنجی (اپتومتری)
تاریخ انقضا 1401/12/29
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان قدس- شهر قدس
 • نوع پروانه: پروانه دفاتر کار
 • تاریخ انقضا: 1401/12/29
 • مدرک مربوطه
 • کارشناسی - بینایی‌سنجی (اپتومتری)
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان قدس- شهر قدس
نوع پروانه پروانه دفاتر کار
مدرک مربوطه کارشناسی - بینایی سنجی (اپتومتری)
تاریخ انقضا 1398/1/30
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان قدس- شهر قدس
 • نوع پروانه: پروانه دفاتر کار
 • تاریخ انقضا: 1398/1/30
 • مدرک مربوطه
 • کارشناسی - بینایی سنجی (اپتومتری)
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان قدس- شهر قدس
نوع پروانه پروانه دفاتر کار
مدرک مربوطه کارشناسی - بینایی سنجی (اپتومتری)
تاریخ انقضا 1397/7/4
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان قدس- شهر قدس
 • نوع پروانه: پروانه دفاتر کار
 • تاریخ انقضا: 1397/7/4
 • مدرک مربوطه
 • کارشناسی - بینایی سنجی (اپتومتری)

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
مطب
قدس
شهرقدس-خ آزادی-پاساژ مرکزی طلا-طبقه اول
3751835993
46844055
 • مطب
 • قدس
  شهرقدس-خ آزادی-پاساژ مرکزی طلا-طبقه اول ،کدپستی: 3751835993
 •     46844055