در حال بارگزاری...

User

دکتر سیما طباطبائی

تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
شماره نظام پزشکی: 27772

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)


فهرستمدارک تحصیلی


تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان ورامین- شهر ورامین
نوع پروانه (شهر دوم)
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) تصویربرداری (رادیولوژی)
تاریخ انقضا 1402/5/24
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان ورامین- شهر ورامین
 • نوع پروانه: (شهر دوم)
 • تاریخ انقضا: 1402/5/24
 • مدرک مربوطه
 • تخصص پره بورد (گواهینامه) تصویربرداری (رادیولوژی)
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) تصویربرداری (رادیولوژی)
تاریخ انقضا 1405/7/30
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1405/7/30
 • مدرک مربوطه
 • تخصص پره بورد (گواهینامه) تصویربرداری (رادیولوژی)
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان ورامین- شهر ورامین
نوع پروانه (شهر دوم)
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) تصویر برداری (رادیولوژی)
تاریخ انقضا 1400/7/23
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان ورامین- شهر ورامین
 • نوع پروانه: (شهر دوم)
 • تاریخ انقضا: 1400/7/23
 • مدرک مربوطه
 • تخصص پره بورد (گواهینامه) تصویر برداری (رادیولوژی)
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان ورامین- شهر ورامین
نوع پروانه مجوز فعالیت پزشکی (شهر دوم)
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) تصویر برداری (رادیولوژی)
تاریخ انقضا 1399/1/16
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان ورامین- شهر ورامین
 • نوع پروانه: مجوز فعالیت پزشکی (شهر دوم)
 • تاریخ انقضا: 1399/1/16
 • مدرک مربوطه
 • تخصص پره بورد (گواهینامه) تصویر برداری (رادیولوژی)
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) تصویر برداری (رادیولوژی)
تاریخ انقضا 1400/7/30
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1400/7/30
 • مدرک مربوطه
 • تخصص پره بورد (گواهینامه) تصویر برداری (رادیولوژی)

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
محل کار
ورامین
میدان راه آهن خیابان شهید بهشتی روبرو بانک سپه
3371946997
۳۶۲۴۳۴۸۹
۳۶۲۴۶۰۲۰