در حال بارگزاری...

User

دکتر رکسانا قزوینی

تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
شماره نظام پزشکی: 133487

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)


فهرستمدارک تحصیلی


تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان بهارستان- شهر نسیم شهر
نوع پروانه مجوز فعالیت پزشکی (شهر دوم)
مدرک مربوطه تخصص بورد (دانشنامه) تصویربرداری (رادیولوژی)
تاریخ انقضا 1402/6/15
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان بهارستان- شهر نسیم شهر
 • نوع پروانه: مجوز فعالیت پزشکی (شهر دوم)
 • تاریخ انقضا: 1402/6/15
 • مدرک مربوطه
 • تخصص بورد (دانشنامه) تصویربرداری (رادیولوژی)
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان ورامین- شهر ورامین
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص بورد (دانشنامه) تصویربرداری (رادیولوژی)
تاریخ انقضا 1402/6/15
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان ورامین- شهر ورامین
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1402/6/15
 • مدرک مربوطه
 • تخصص بورد (دانشنامه) تصویربرداری (رادیولوژی)

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
محل کار
بهارستان
بلوار امام خمینی، روبروی کوچه پاییزان، مرکزی نسیم شهر
3768133611
56767032
 • محل کار
 • بهارستان
  بلوار امام خمینی، روبروی کوچه پاییزان، مرکزی نسیم شهر ،کدپستی: 3768133611
 •     56767032