در حال بارگزاری...

User

دکتر فاطمه عربی

دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی
شماره نظام پزشکی: 149097

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی


فهرستمدارک تحصیلی


دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه دکترای حرفه ای - دندانپزشکی
تاریخ انقضا 1403/11/15
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1403/11/15
 • مدرک مربوطه
 • دکترای حرفه ای - دندانپزشکی
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه دکترای حرفه ای - دندانپزشکی
تاریخ انقضا 1398/11/21
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1398/11/21
 • مدرک مربوطه
 • دکترای حرفه ای - دندانپزشکی
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه
مدرک مربوطه دکترای حرفه ای - دندانپزشکی
تاریخ انقضا 1398/1/26
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه:
 • تاریخ انقضا: 1398/1/26
 • مدرک مربوطه
 • دکترای حرفه ای - دندانپزشکی

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

هیچ آدرسی برای این عضو ثبت نشده است.