در حال بارگزاری...

User

دکتر مصطفی چگینی

دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی
شماره نظام پزشکی: 171974

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی


فهرستمدارک تحصیلی


دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان لرستان- شهرستان سلسله- شهر الشتر
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه دکترای حرفه ای - دندانپزشکی
تاریخ انقضا 1402/7/18
 • شهر مجاز پروانه
 • استان لرستان- شهرستان سلسله- شهر الشتر
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1402/7/18
 • مدرک مربوطه
 • دکترای حرفه ای - دندانپزشکی
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان ری- شهر باقر شهر
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه دکترای حرفه ای - دندانپزشکی
تاریخ انقضا 1400/3/1
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان ری- شهر باقر شهر
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1400/3/1
 • مدرک مربوطه
 • دکترای حرفه ای - دندانپزشکی

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

هیچ آدرسی برای این عضو ثبت نشده است.