در حال بارگزاری...

User

فرشید جعفرزاده هانی

کارشناسی کاردرمانی
شماره نظام پزشکی: ک-د-654

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی کاردرمانی


فهرستمدارک تحصیلی


1369/11/21
کارشناسی کاردرمانی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان ورامین- شهر ورامین
نوع پروانه پروانه دفاتر کار
مدرک مربوطه کارشناسی - کاردرمانی
تاریخ انقضا 1402/4/1
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان ورامین- شهر ورامین
 • نوع پروانه: پروانه دفاتر کار
 • تاریخ انقضا: 1402/4/1
 • مدرک مربوطه
 • کارشناسی - کاردرمانی
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان ورامین- شهر ورامین
نوع پروانه پروانه دفاتر کار
مدرک مربوطه کارشناسی - کاردرمانی
تاریخ انقضا 1398/6/13
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان ورامین- شهر ورامین
 • نوع پروانه: پروانه دفاتر کار
 • تاریخ انقضا: 1398/6/13
 • مدرک مربوطه
 • کارشناسی - کاردرمانی
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان ورامین- شهر ورامین
نوع پروانه پروانه دفاتر کار
مدرک مربوطه کارشناسی - کاردرمانی
تاریخ انقضا 1397/1/25
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان ورامین- شهر ورامین
 • نوع پروانه: پروانه دفاتر کار
 • تاریخ انقضا: 1397/1/25
 • مدرک مربوطه
 • کارشناسی - کاردرمانی

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
محل کار
ورامین
خ شهدا- روبروی داروخانه بای- ساختمان پزشکان مهدی
0291- 3626079
 • محل کار
 • ورامین
  خ شهدا- روبروی داروخانه بای- ساختمان پزشکان مهدی
 •     0291- 3626079