در حال بارگزاری...

User

دکتر فائزه ابدال بیگی

دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی
شماره نظام پزشکی: 173836

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی


فهرستمدارک تحصیلی


دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان ايلام- شهرستان چرداول- شهر سرابله
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه دکترای حرفه ای - دندانپزشکی
تاریخ انقضا 1402/12/1
 • شهر مجاز پروانه
 • استان ايلام- شهرستان چرداول- شهر سرابله
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1402/12/1
 • مدرک مربوطه
 • دکترای حرفه ای - دندانپزشکی
شهر مجاز پروانه استان ايلام- شهرستان ایلام- شهر ایلام
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه دکترای حرفه ای - دندانپزشکی
تاریخ انقضا 1399/12/26
 • شهر مجاز پروانه
 • استان ايلام- شهرستان ایلام- شهر ایلام
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1399/12/26
 • مدرک مربوطه
 • دکترای حرفه ای - دندانپزشکی

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

هیچ آدرسی برای این عضو ثبت نشده است.