در حال بارگزاری...

User

دکتر محمدرضا دارابی

تخصص بیماری‌های کودکان
شماره نظام پزشکی: 37870

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص بیماری‌های کودکان


فهرستمدارک تحصیلی


تخصص بیماری‌های کودکان

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) بیماری های کودکان
تاریخ انقضا 1403/4/1
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1403/4/1
 • مدرک مربوطه
 • تخصص پره بورد (گواهینامه) بیماری های کودکان
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان ورامین- شهر ورامین
نوع پروانه مجوز فعالیت پزشکی (شهر دوم)
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) بیماری های کودکان
تاریخ انقضا 1400/4/11
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان ورامین- شهر ورامین
 • نوع پروانه: مجوز فعالیت پزشکی (شهر دوم)
 • تاریخ انقضا: 1400/4/11
 • مدرک مربوطه
 • تخصص پره بورد (گواهینامه) بیماری های کودکان
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) بیماری های کودکان
تاریخ انقضا 1398/4/1
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1398/4/1
 • مدرک مربوطه
 • تخصص پره بورد (گواهینامه) بیماری های کودکان

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
محل کار
ورامین
اول جاده پیشوا بیمارستان شهید مفتح
4223011
 • محل کار
 • ورامین
  اول جاده پیشوا بیمارستان شهید مفتح
 •     4223011