در حال بارگزاری...

User

دکتر محمدرضا جنیدی جعفری

تخصص بیماری‌های کودکان
شماره نظام پزشکی: 20505

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص بیماری‌های کودکان


فهرستمدارک تحصیلی


تخصص بیماری‌های کودکان

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان ورامین- شهر ورامین
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) بیماری‌های کودکان
تاریخ انقضا 1405/5/29
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان ورامین- شهر ورامین
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1405/5/29
 • مدرک مربوطه
 • تخصص پره بورد (گواهینامه) بیماری‌های کودکان
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان ورامین- شهر ورامین
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) بیماری های کودکان
تاریخ انقضا 1400/5/29
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان ورامین- شهر ورامین
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1400/5/29
 • مدرک مربوطه
 • تخصص پره بورد (گواهینامه) بیماری های کودکان

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
مطب
ورامین
بلوار رسالت خ شهید زواره نبش کوی مدیر مجتمع پزشکی آریا
2253539-0291
 • مطب
 • ورامین
  بلوار رسالت خ شهید زواره نبش کوی مدیر مجتمع پزشکی آریا
 •     2253539-0291