در حال بارگزاری...

User

دکتر سیروس خبیری

دکترای حرفه‌ای پزشکی
شماره نظام پزشکی: 21897

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای حرفه‌ای پزشکی


فهرستمدارک تحصیلی


دکترای حرفه‌ای پزشکی

تخصص بیماری‌های کودکان

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

هیچ پروانه مطبی برای این عضو ثبت نشده است.

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
محل کار
ورامین
بیمارستان مفتح
  • محل کار
  • ورامین
    بیمارستان مفتح