در حال بارگزاری...

User

شیماء جماعتی

کارشناسی مامایی
شماره نظام پزشکی: م-33649

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی مامایی


فهرستمدارک تحصیلی


کارشناسی مامایی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

هیچ پروانه مطبی برای این عضو ثبت نشده است.

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
محل کار
سرابله
بلوار امام خمینی - میدان جهاد درمانگاه شهید بهشتی
08424223505
  • محل کار
  • سرابله
    بلوار امام خمینی - میدان جهاد درمانگاه شهید بهشتی
  •     08424223505