در حال بارگزاری...

User

فاطمه پویا

کارشناسی ارشد مامایی
شماره نظام پزشکی: م-23978

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مامایی


فهرستمدارک تحصیلی


کارشناسی ارشد مامایی

کارشناسی مامایی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه دفاتر کار
مدرک مربوطه کارشناسی ارشد - مامایی
تاریخ انقضا 1400/8/8
  • شهر مجاز پروانه
  • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
  • نوع پروانه: پروانه دفاتر کار
  • تاریخ انقضا: 1400/8/8
  • مدرک مربوطه
  • کارشناسی ارشد - مامایی

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
محل کار
رباطکریم
مرکز بهداشتی درمانی روستایی سفیداز
  • محل کار
  • رباطکریم
    مرکز بهداشتی درمانی روستایی سفیداز