در حال بارگزاری...

User

دکتر اعظم مردانی

تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)
شماره نظام پزشکی: 126413

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)


فهرستمدارک تحصیلی


تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان شهریار- شهر شهریار
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) آسیب شناسی (پاتولوژی)
تاریخ انقضا 1399/12/14
  • شهر مجاز پروانه
  • استان تهران- شهرستان شهریار- شهر شهریار
  • نوع پروانه: پروانه طبابت
  • تاریخ انقضا: 1399/12/14
  • مدرک مربوطه
  • تخصص پره بورد (گواهینامه) آسیب شناسی (پاتولوژی)

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
بیمارستان
شهریار
شهریار- بیمارستان نور
  • بیمارستان
  • شهریار
    شهریار- بیمارستان نور