در حال بارگزاری...

User

دکتر کاظم شکیبا

تخصص بیماری‌های کودکان
شماره نظام پزشکی: 37631

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص بیماری‌های کودکان


فهرستمدارک تحصیلی


تخصص بیماری‌های کودکان

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) بیماری های کودکان
تاریخ انقضا 1400/10/15
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1400/10/15
 • مدرک مربوطه
 • تخصص پره بورد (گواهینامه) بیماری های کودکان

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
محل کار
ورامین
جاده پیشوا بیمارستان مفتح
14-4223011-0291
مطب 2
ورامین
بیمارستان مفتح وساختمان ژزشکان مهدی
4223011
 • مطب 2
 • ورامین
  بیمارستان مفتح وساختمان ژزشکان مهدی
 •     4223011