در حال بارگزاری...

User

فاطمه هادوی

کارشناسی کاردرمانی
شماره نظام پزشکی: ک-د-1636

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی کاردرمانی


فهرستمدارک تحصیلی


1393/06/31
کارشناسی کاردرمانی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان قرچک- شهر قرچک
نوع پروانه پروانه دفاتر کار
مدرک مربوطه کارشناسی - کاردرمانی
تاریخ انقضا 1400/12/29
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان قرچک- شهر قرچک
 • نوع پروانه: پروانه دفاتر کار
 • تاریخ انقضا: 1400/12/29
 • مدرک مربوطه
 • کارشناسی - کاردرمانی
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان قرچک- شهر قرچک
نوع پروانه پروانه دفاتر کار
مدرک مربوطه کارشناسی - کاردرمانی
تاریخ انقضا 1398/6/31
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان قرچک- شهر قرچک
 • نوع پروانه: پروانه دفاتر کار
 • تاریخ انقضا: 1398/6/31
 • مدرک مربوطه
 • کارشناسی - کاردرمانی
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان ورامین- شهر ورامین
نوع پروانه پروانه دفاتر کار
مدرک مربوطه کارشناسی - کاردرمانی
تاریخ انقضا 1398/6/31
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان ورامین- شهر ورامین
 • نوع پروانه: پروانه دفاتر کار
 • تاریخ انقضا: 1398/6/31
 • مدرک مربوطه
 • کارشناسی - کاردرمانی

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
محل کار
ورامین
جنب بیمه تامین اجتماعی ک شهدای گمنام
36278385
 • محل کار
 • ورامین
  جنب بیمه تامین اجتماعی ک شهدای گمنام
 •     36278385