در حال بارگزاری...

User

صدیقه صادقی زاده

کارشناسی مامایی
شماره نظام پزشکی: م-36794

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی مامایی


فهرستمدارک تحصیلی


کارشناسی مامایی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

هیچ پروانه مطبی برای این عضو ثبت نشده است.

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
محل کار
سرابله
بیمارستان امام علی بخش زایشگاه
0842422و6043-6041