در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 45
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 33
3 کارشناسی مامایی 17
4 تخصص بیماری‌های کودکان 7
5 تخصص زنان و زایمان 6
6 تخصص بیماری‌های داخلی 5
7 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 4
8 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 4
9 تخصص جراحی عمومی 4
10 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 3
11 تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی) 2
12 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 2
13 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 2
14 کارشناسی گفتاردرمانی 2
15 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
16 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری 1
17 تخصص جراحی مغز و اعصاب 1
18 تخصص چشم‌پزشکی 1
19 تخصص روان‌پزشکی 1
20 کارشناسی ارشد بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
21 کارشناسی ارشد گفتاردرمانی 1
22 کارشناسی علوم تغذیه 1

بازگشت به صفحه جستجو