در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 12
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 12
3 کارشناسی مامایی 3
4 تخصص جراحی دهان، فک و صورت 1
5 کارشناسی ارشد مامایی 1

بازگشت به صفحه جستجو