در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 35
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 33
3 کارشناسی مامایی 7
4 تخصص بیماری‌های داخلی 3
5 تخصص بیماری‌های کودکان 3
6 تخصص جراحی دهان، فک و صورت 3
7 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
8 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی) 1
9 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 1
10 تخصص بیهوشی 1
11 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 1
12 تخصص چشم‌پزشکی 1
13 تخصص روان‌پزشکی 1
14 تخصص زنان و زایمان 1
15 دکترای تخصصی (Ph.D) ژنتیک پزشکی 1
16 کارشناسی ارشد شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1
17 کارشناسی ارشد گفتاردرمانی 1

بازگشت به صفحه جستجو