در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 13
2 دکترای حرفه‌ای پزشکی 8
3 کارشناسی مامایی 2
4 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
5 تخصص بیماری‌های داخلی 1
6 تخصص پزشکی فیزیکی و توان‌بخشی 1
7 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 1
8 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 1

بازگشت به صفحه جستجو