در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 38
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 22
3 کارشناسی مامایی 10
4 تخصص بیماری‌های کودکان 2
5 تخصص زنان و زایمان 2
6 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 2
7 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 2
8 تخصص بیماری‌های داخلی 1
9 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 1
10 تخصص پزشکی اجتماعی 1
11 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 1
12 کارشناسی ارشد مامایی 1
13 کارشناسی کاردرمانی 1

بازگشت به صفحه جستجو