در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 13
2 دکترای حرفه‌ای پزشکی 10
3 کارشناسی مامایی 3
4 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
5 تخصص بیماری‌های کودکان 1
6 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 1
7 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 1
8 تخصص جراحی عمومی 1
9 تخصص زنان و زایمان 1
10 فلوشیپ تصویربرداری مداخله‌ای (اینترونشنال رادیولوژی) 1

بازگشت به صفحه جستجو