در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 14
2 دکترای حرفه‌ای پزشکی 10
3 کارشناسی مامایی 2
4 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
5 تخصص بیماری‌های داخلی 1
6 تخصص پزشکی خانواده 1

بازگشت به صفحه جستجو