در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 13
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 8
3 کارشناسی مامایی 4
4 کارشناسی گفتاردرمانی 3
5 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 2
6 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
7 تخصص بیماری‌های داخلی 1
8 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 1
9 تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی) 1
10 تخصص روان‌پزشکی 1
11 تخصص زنان و زایمان 1

بازگشت به صفحه جستجو