در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 14
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 9
3 کارشناسی مامایی 6
4 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 2
5 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
6 تخصص بیماری‌های داخلی 1
7 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 1
8 تخصص بیماری‌های کودکان 1
9 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 1
10 دکترای تخصصی (Ph.D) بهداشت باروری 1

بازگشت به صفحه جستجو