در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 12
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 8
3 کارشناسی مامایی 3
4 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 2
5 تخصص بیماری‌های داخلی 2
6 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 2
7 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 1
8 تخصص زنان و زایمان 1
9 تخصص طب اورژانس 1
10 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1
11 کارشناسی علوم تغذیه 1
12 کارشناسی گفتاردرمانی 1
13 کارشناسی کاردرمانی 1

بازگشت به صفحه جستجو