در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 21
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 11
3 کارشناسی مامایی 4
4 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
5 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 1
6 تخصص بیماری‌های کودکان 1
7 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 1
8 تخصص جراحی عمومی 1
9 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
10 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1
11 کارشناسی علوم تغذیه 1

بازگشت به صفحه جستجو