در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 9
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 6
3 تخصص بیماری‌های داخلی 1
4 تخصص بیماری‌های کودکان 1
5 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1
6 کارشناسی گفتاردرمانی 1
7 کارشناسی مامایی 1

بازگشت به صفحه جستجو