در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 5
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 4
3 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
4 تخصص بیماری‌های داخلی 1
5 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 1
6 تخصص زنان و زایمان 1
7 کارشناسی ارشد شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1

بازگشت به صفحه جستجو