در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 8
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 6
3 تخصص بیماری‌های دهان، فک و صورت 1
4 تخصص بیماری‌های کودکان 1
5 تخصص طب سالمندی 1
6 کارشناسی مامایی 1

بازگشت به صفحه جستجو