در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 8
2 کارشناسی مامایی 3
3 دکترای تخصصی (Ph.D) پزشکی اجتماعی 1
4 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 1

بازگشت به صفحه جستجو