در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 111
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 51
3 کارشناسی مامایی 38
4 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 4
5 تخصص طب اورژانس 3
6 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 2
7 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 2
8 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
9 تخصص بیماری‌های کودکان 1
10 تخصص تصویربرداری دهان، فک و صورت (رادیولوژی دهان، فک و صورت) 1
11 تخصص روان‌پزشکی 1
12 تخصص طب کار 1
13 دکترای تخصصی (Ph.D) اخلاق پزشکی 1
14 دکترای تخصصی (Ph.D) بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
15 کارشناسی ارشد بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
16 کارشناسی ارشد مامایی 1
17 کارشناسی گفتاردرمانی 1

بازگشت به صفحه جستجو