در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 83
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 32
3 کارشناسی مامایی 28
4 تخصص بیماری‌های کودکان 4
5 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 4
6 تخصص زنان و زایمان 3
7 کارشناسی ارشد مامایی 2
8 کارشناسی کاردرمانی 2
9 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
10 تخصص ارتودانتیکس 1
11 تخصص بیماری‌های داخلی 1
12 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 1
13 تخصص پزشکی فیزیکی و توان‌بخشی 1
14 تخصص پزشکی ورزشی 1
15 تخصص جراحی لثه (پریودانتیکس) 1
16 تخصص دندانپزشکی کودکان 1
17 تخصص روان‌پزشکی 1
18 تخصص طب کار 1
19 کارشناسی ارشد بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
20 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
21 کارشناسی علوم تغذیه 1

بازگشت به صفحه جستجو