در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 15
2 دکترای حرفه‌ای پزشکی 14
3 تخصص بیماری‌های کودکان 1
4 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 1
5 تخصص طب کار 1
6 کارشناسی مامایی 1
7 کارشناسی کاردرمانی 1

بازگشت به صفحه جستجو