در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 79
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 40
3 کارشناسی مامایی 32
4 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 7
5 تخصص بیماری‌های کودکان 6
6 تخصص زنان و زایمان 5
7 تخصص بیماری‌های داخلی 3
8 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 2
9 تخصص روان‌پزشکی 2
10 کارشناسی ارشد مامایی 2
11 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 2
12 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 2
13 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
14 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری 1
15 تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی) 1
16 تخصص چشم‌پزشکی 1
17 تخصص طب اورژانس 1
18 تخصص طب کار 1
19 فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد 1

بازگشت به صفحه جستجو