در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 8
2 دکترای حرفه‌ای پزشکی 7
3 تخصص بیماری‌های کودکان 4
4 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 3
5 کارشناسی مامایی 3
6 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
7 تخصص بیماری‌های داخلی 1
8 تخصص پروتزهای دندانی (پروستودانتیکس) 1
9 تخصص تصویربرداری دهان، فک و صورت (رادیولوژی دهان، فک و صورت) 1
10 تخصص زنان و زایمان 1
11 تخصص طب اورژانس 1
12 کارشناسی علوم تغذیه 1

بازگشت به صفحه جستجو