در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 7
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 2
3 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 2
4 تخصص بیماری‌های داخلی 1
5 کارشناسی ارشد بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
6 کارشناسی ارشد گفتاردرمانی 1
7 کارشناسی مامایی 1
8 کارشناسی کاردرمانی 1

بازگشت به صفحه جستجو